0

Zou u uzelf kort voor kunnen stellen?

‘Mijn naam is Alexander Gras. Ik ben 35 jaar en ik werk nu sinds augustus 2015, dus dat is nu
bijna 4 jaar, bij Avans bij het team bedrijfskunde als docent recht. Echt binnengekomen als
docent recht, maar tegenwoordig doe ik meer dan dat. Ik geef ook vakken als kwalitatief
onderzoek, coördinator semester 2, projectbegeleider, stage – en afstudeerbegeleider en ik zit in
de examencommissie als voorzitter. Ook zal ik waarschijnlijk het nieuwe semester X
coördineren.’

Wat heeft u hiervoor gedaan?

‘Hiervoor heb ik de studie intellectueel eigendomsrecht gevolgd in Nijmegen en in deze stad
ben ik een beetje blijven hangen.Ik ben in maart 2012 naar Breda gekomen om bij Kessels als
advocaat te werken. En ik heb gezocht naar een plek om intellectueel eigendomsrecht advocaat
te worden, maar dat is niet gelukt. Bij Kessels ben ik toen advocaat verbintenissenrecht
geworden, dat heb ik drie en een half jaar gedaan. Daar heb ik de beroepsopleiding afgerond,
maar ik merkte al vrij snel dat die commerciële wereld niet bij mij pastte. Wat ik aan die
advocatuur wel heel erg leuk vond was het adviseren, dus het overbrengen van kennis op basis
van de beslissingen die een onderneming of persoon zelf maken. En ik ben via via eigenlijk de
laatste anderhalf jaar dat ik werkte bij Kessels gastcolleges gaan geven op het gebied van
auteursrecht bij de Fontys Hogeschool voor Journalistiek en bij de AKV Sint Joost over
portretrecht. Daar raakte ik met onderwijs in aanraking en merkte ik dat ik dit mij erg
interesseerde. De interactie met studenten vond ik erg leuk en nu zie ik de studenten maar één
keer en zijn ze weg, daar kan ik verder niks mee opbouwen. Dit is anders als ik vast in het
onderwijs werk. Dat is nog steeds erg goed bevallen, ik had nog geen idee van de
coördinerende taken die erbij kwamen kijken. Waarvan ontwikkeling, de examencommissie ben
ik ingerold en dat bevalt me goed. Ik zit hier helemaal op mijn plek.’

Hoe sluit dit aan bij u huidige werkzaamheden?

‘Als jurist heb ik geleerd vooral analytisch te denken. Gewoon puur het recht zit niet meer
zoveel in de opleiding en wat we als recht in de opleiding hebben is zo basaal, dat is de basis
van het recht wat niet de juridische verdieping is die mij vanuit de inhoud interesseert. Maar het
recht heeft mij wel geleerd probleemoplossend te denken, het heeft mij geleerd heel erg te
letten op details en beslissingen weloverwogen te nemen en niet te snel beslissingen te nemen.
Door deze eerst goed uit te denken. In mijn werkzaamheden bij de examencommissie komt het
wel een beetje terug, het hoor en wederhoor en zorgvuldig besluiten nemen, sowieso de
procedures en de rechtsgangen die hier allemaal werken. Die herken ik ook vanuit mijn
opleiding en de praktijk. Als voorzitter van de examencommissie ben ik ook betrokken bij de ….
Zittingen dat is gewoon nog een beetje procederen wat ik vroeger ook deed. Dus daar komt dat
terug en ik denk dat als ik terugdenk aan mijn eigen studietijd dat ik naast mijn opleiding ook
veel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan. Zelf ben ik voorzitter geweest van een klassieke
studentenvereniging. Daar heb ik ook geleerd samen te werken met mensen die niet helemaal
hetzelfde idee hebben, die er soms ook met andere belangen in zitten en om daar dan toch het
voortouw te nemen en hier beslissingen in te nemen die soms ook niet lekker vallen en hier dan
een compromis in weten te vinden. Wat ik als docent ook probeer mee te geven aan mijn
studenten is dat je studententijd ook de tijd is om ook aan je persoonlijke ontwikkeling te
werken, niet alleen je intellectuele ontwikkeling. Studententijd is de periode bij uitstek waarin dat
heel mooi naast elkaar kan gaan en zo heb ik het er zelf ook bij ingeschoten.’

Op welke manier bent u betrokken bij studievereniging Merlijn?

‘Ik vind zelf dat die rol op dit moment niet optimaal ingevuld wordt, aan het begin van een
schooljaar kun je vanuit interesse aangeven welke taken je leuk zou vinden, dit was een van de
rollen die daar ook voorbij kwam en omdat ik affiniteit heb met studentenverenigingen en het
belangrijk vind dat je verder kijkt dan alleen maar studeren vond ik het leuk om betrokken te zijn
bij Merlijn. Op deze manier is dat toen de tijd bij mij terecht gekomen, ik had daar toen het idee
bij dat ik vooral een contact zou zijn en dat ik informatie over en weer door zou spelen. Dit is
denk ik redelijk gelukt als we kijken naar de PPO leerlijn met Welten en Linda die daarbij
betrokken is. Ik had liever gezien dat ik binnen het team meer mensen meer zou krijgen naar
activiteiten die Merlijn organiseert maar ik merk dat dit er wat minder uitkomt vanwege het feit
dat ik zelf vaak ook niet aanwezig kan zijn. Dit had ik graag anders gezien.

Wat is uw toekomstbeeld?

Moeilijke vraag, hier heb ik de laatste tijd wel over nagedacht. Ik heb het heel erg naar mijn zin
bij Avans, bij de opleiding bedrijfskunde. De opleiding bedrijfskunde is de afgelopen jaren flink
veranderd, de MER (management, economie en recht) is er namelijk afgegaan. Waar in het
oude curriculum recht twee jaar in zeven onderwijseenheden zat, ongeveer 49 weken recht,
zitten we nu nog in twee onderwijseenheden, 14 weken les dus dat is echt wel een groot
verschil. Dus ik merk dat ik als jurist m’n ei niet meer kwijt kan bij de opleiding. Ik heb me toen
bedacht of ik dit daadwerkelijk erg vond en ben er toen uitgekomen dat dit eigenlijk niet het
geval is. Ik zie voor me dat ik me in de toekomst zelf meer ontwikkel als bedrijfskundige of meer
ontwikkel op het gebied van coaching of onderwijskundige misschien wel. Om binnen het team
bedrijfskunde een leuke rol te kunnen blijven spelen. Ook denk ik in de nabije toekomst
misschien nog een onderzoek uit te willen voeren, of misschien zelfs een master bedrijfskunde.
Een docentenstage lijkt me ook leuk om iets meer te snappen waar de studenten zelf mee bezig
zijn. In het verleden heb ik natuurlijk vaker onderzoek gedaan maar een juridisch onderzoek is
wel degelijk anders dan een praktijkgericht bedrijfskundig onderzoek.

Wat zou u de (toekomstige) studenten als tip mee willen geven?

Dat je je niet moet blindstaren op een ding maar dat je juist ook open moet staan voor
verschillende mensen om je heen. Uiteindelijk zijn we hier allemaal met hetzelfde doel en dat is
kennis vergroten en een leuke tijd hebben, en die twee kunnen volgens mij heel goed samen
gaan. Die ruimte moet je dus ook nemen. Het is bijvoorbeeld goed om op kamers te gaan om
ook te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en dat doet ook iets met hoe je de stad Breda en
het studentenleven beleefd. Dus dat is iets wat ik iedereen zou kunnen aanraden, even los van
het financiële gedeelte, dat was in mijn tijd anders. Ik denk dat het ook goed is om buiten je
studie meer te doen dan alleen maar te studeren en te werken. Bij een vereniging zitten kan
hier zeker bij bijdragen maar ook hierbuiten kan je proberen je op een andere manier te
ontwikkelen. Je studie is heel belangrijk en je zult hier de tijd voor nodig hebben maar studeren
is combineren is iets wat wij in Nijmegen altijd riepen. Dus dat moet samen kunnen gaan met
persoonlijke ontwikkeling. En dat moet je denk ik ook buiten de opleiding weten te zoeken.
Merlijn helpt hier ook mee in de vorm van activiteiten. Ik denk dat HBO studeren echt wat
anders is dan de havo of het MBO en dat is iets wat je je gewoon even eigen moet maken dus
als het eerste blok niet helemaal lekker gaat moet je daar niet van wakker gaan liggen. Ik denk
ook dat de opleiding door de jaren heen een beetje verandert. Het eerste jaar is vooral kennis
en daarna is het toepassen. Dus het kan best zijn dat je in het begin twijfelt terwijl later je met
die kennis aan de slag gaat en het leuk blijkt te zijn. Dus niet te snel conclusies trekken. Ik heb
op deze manier mensen zien stoppen die volgens mij prima bij de opleiding zouden passen
maar die afgeleid werden door de hoeveelheid kennis in het eerste jaar. Iedereen studeert
anders, daar moet je jezelf bewust van zijn. Probeer het ook niet altijd alleen te doen want je
kan juist met andere praten over de stof en hulp zoeken.

 

Geschreven door: Gijs van der Logt

Avans Hogeschool
Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda