0
  1. Kunt u zich voorstellen aan de lezers?

‘Mijn naam is Edwin Verlangen. Ik ben 50 jaar oud en sinds ruim 5 jaar directeur van de academie AAFM. Ik heb al een lange carrière in het onderwijs. Het langst voor de Technische Universiteit in Eindhoven, daarna voor het Summa College in Eindhoven en nu dan werkzaam bij Avans Hogeschool.

Ik ben tevens ook toezichthouder in verschillende organisaties. Dit doe ik bijvoorbeeld bij Centrum voor de Kunsten, ROC Aventus en bij VitusZuid. Als toezichthouder ben je of lid of, in mijn geval bij VitusZuid, voorzitter van de Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht houdt onder andere in de gaten of het bestuur goed zijn werk doet, dat er een goede begroting is, dat de continuïteit van de organisatie is gewaarborgd, dat het meerjarenbeleidsplan goed is en dat de jaarrekening klopt. Als Raad van Toezicht ben je als het ware ‘de baas’ van het bestuur. Ook Avans heeft een eigen Raad van Toezicht.’

  1. Waar staat de Academie voor Algemeen en Financieel Management voor? ‘

‘Toen ik hier bijna 6 jaar geleden binnenkwam, was er duidelijk behoefte aan een nieuwe richting binnen de academie. We hebben toen met iedereen een nieuwe missie ontwikkeld, door ons af te vragen wat de toekomst van ons vraagt. Die missie hebben we ongeveer anderhalf jaar geleden weer ingeruild voor onze purpose. De missie heeft ons veel gebracht, maar bestond nog uit veel woorden en alinea’s. De purpose is samen met 120 mensen opgesteld en bestaat maar uit één zin, deze luidt:

People in the lead. Betekenisvol ontdekken, verbinden en ontwikkelen.’

Slechts één zinnetje, maar zegt heel veel. Deze purpose stuurt ons, of je nou bij de administratie werkt of je bent directeur. Je merkt dit tevens ook in het onderwijs terug. Ook studenten en medewerkers zijn volgens de purpose ‘people’. Docentcoaches staan zelf op het podium en ik ga als teamleider hen niets in de oren toeteren, maar ik prikkel ze en probeer ze door middel van vragen te motiveren en te coachen. Dat doen zij vervolgens weer met de studenten.’

  1. Wat zijn uw voornaamste verantwoordelijkheden als directeur van de academie?

‘Door de manier van werken die we hebben gekozen, liggen veel verantwoordelijkheden bij de mensen zelf. Niet omdat ik lui ben, maar omdat de mensen dit zelf ook goed kunnen en hierdoor beter gaan presteren. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van vorig jaar is dan ook gebleken dat onze medewerkers gemiddeld een 8.6 scoren in plezier in het werk en het team HRM zelfs een 9.1. Tegelijkertijd geven ze mij ook een hoog cijfer, omdat ze stimulans ervaren.

Waar ik momenteel veel meer mee bezig ben is de hoofdrichting. Gaat het schip nog de goede kant op? Ik ben daarnaast ook veel bezig met het vinden van buitenlandse partners, bijvoorbeeld in Zweden en Denemarken. Deze partners ontmoeten we op congressen, of we komen met ze in contact omdat ze op een vergelijkbare wijze onderwijs hebben of omdat ze op het gebied van onderzoek dezelfde dingen doen.’

  1. Heeft u nog meer werkzaamheden of verantwoordelijkheden binnen Avans, naast uw directiewerk voor AAFM? Zo ja, welke werkzaamheden zijn dit?

‘Binnen Avans bestaan het College van Bestuur en de verschillende academies. Er was de laatste tijd onvrede over de besluiten die werden genomen, omdat deze vaak niet werden herkend. Om deze reden is er naar een nieuw besturingmodel vanuit de ‘holacratie’ gekeken. Dit wil zeggen dat Avans nu werkt met een structuur van cirkels, ofwel teams voor de verschillende onderwerpen die spelen binnen de organisatie. De cirkels binnen Avans zijn: Onderwijs & Onderzoek, HRM, Financiën & Strategie en Facilitaire ICT. In zo’n cirkel zit altijd een lid van het College van Bestuur en ongeveer 3 à 4 directeuren van academies. De kracht van de holacratie is dat je terugkoppelt aan het collectief. Elke cirkel krijgt verregaande vertrouwen van elkaar om besluiten voor te bereiden. Andere cirkels stellen vervolgens alleen vragen, maar gaan niet verder de discussie aan over het besluit. Het College van Bestuur maakt uiteindelijk het echte besluit. Besluiten worden via deze manier veel beter onderbouwd en gedragen.

Ik ben binnen Avans voorzitter van de cirkel HRM. Dit betekent dat alle HRM vraagstukken van Avans  bij deze cirkel binnenkomen. We hebben met de cirkel één keer per maand een cirkeldag en hebben het tijdens deze vergadering over zinvolle, strategische onderwerpen. We doen dit nu ongeveer een half jaar en het loopt goed.’

  1. Ik heb gehoord dat u de keuze heeft gemaakt om uw carrière ergens anders dan bij Avans voort te zetten, klopt dit? Zo ja, waar gaat u aan de slag en waarom heeft u deze keuze gemaakt?

‘Dat klopt. Ik ben op dit moment directeur van deze academie en ik word straks lid van het College van Bestuur van ROC Nijmegen. Voor mij is het College van Bestuur de ‘eindbaas’ van een instelling, om het zo even te noemen. Ik ben van mening dat ik dit kan in de functie als bestuurder en ik hoor dit ook regelmatig van anderen. Ik laat mijn werk hier wel met een gerust hart achter. Het is voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik vind het menselijk gezien wel lastig om Avans te verlaten, omdat ik nog nooit een werkplek heb gehad waar ik zo fijn met mensen samenwerk. Ik blijf nog tot augustus 2019 bij Avans en zal vanaf 1 september 2019 starten bij ROC Nijmegen. Ik wil graag het collegejaar afmaken, zodat ik nog bij de diploma-uitreikingen ben en nog mee kan met het uitje met het team.’

  1. Is er al meer bekend over uw opvolger binnen AAFM?

‘Nog niet, we zijn hierover in gesprek met het College van Bestuur. We zijn ook aan het kijken of het niet tijd is voor een andere oplossing. Wellicht hebben we in plaats van een directeur wel een mobiel management nodig. Iedere mutatie moeten we als een nieuwe kans zien. Het zou niet slim zijn om alles op dezelfde manier weer in te vullen. Ook mijn vertrek biedt kansen. Er worden gesprekken gevoerd tussen het managementteam van AAFM en het College van Bestuur, maar het College praat ook met andere academies om eventuele nieuwe verbanden en mogelijkheden te bespreken.’

  1. Welke tips zou u mee willen geven aan uw opvolger?

‘Mijn tip is: de flow is er, ga daar niks aan doen. Ga alleen dit proces verder versterken, ga nooit terug naar top-down gedrag en probeer vooral ervoor te zorgen dat we de invloeden van buiten naar binnen blijven halen. Blijf mensen ontwikkelen en geloof in het eigen talent.’

Avans Hogeschool
Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda