Bestuur
S.V. Merlijn 2020-2021

Het bestuur vertegenwoordigt de gehele vereniging. Ze stellen een beleids- en verantwoordingsplan, verzorgen communicatie met interne en externe partners, leiden de  commissies en zorgen voor alle financiële zaken binnen de vereniging. Daarnaast zijn ze het gezicht en aanspreekpunt van de vereniging.

Links naar rechts:

Secretaris: Ajay Mahabier, Voorzit(s)ter: Bo Suijkerbuijk & Penningmeester: Gijs van der Logt

Activiteiten

De Commissie is verantwoordelijk voor de informele activiteiten van S.V. Merlijn. Ze versterken de binding tussen actieve leden, bevorderen de betrokkenheid van de leden en zorgen voor een goede sfeer in de vereniging. De commissie werkt regelmatig samen met Stichting Midas (Accountancy) & Studievereniging Oase (Bedrijfseconomie) om de connectie met andere studenten en studies te verbeteren.

Public relations & Social Media

De commissie is verantwoordelijk voor het benaderen en onderhouden van contact met het bedrijfsleven en sponsoren, organiseren van o.a. bedrijfsbezoeken en  gastcolleges en onze blokborrels. Daarnaast verzorgen ze op een zeer creatieve manier alle Social media van de vereniging. 

Introkamp

De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het introductiekamp voor de huidige eerstejaarsstudenten (in samenwerking met Stichting Midas & studievereniging Oase). Ze verzorgen een volledig introductiekamp van de kamerindelingen tot aan de sponsoren dag, de borrels en de sportdag. 

Schoolrelaties

De commissie is verantwoordelijke voor het onderhouden van contacten met Avans Hogeschool en oud leden van bedrijfskunde en HRM. De commissie neemt verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse Alumni Borrel, open dagen, proefstuderen en het verwezenlijken van workshops van onze sponsoren bij Avans Hogeschool. 

Merlijnweekend & Lustrum

De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijks terugkerend Merlijn weekend. Dit betreft een weekend voor alle actieve leden van S.V. Merlijn. Tijdens dit weekend versterken we onze interne banden en nemen we in een goede sfeer afscheid van alle afstuderende Merlijners. Bovendien is er eens in de 5 jaar een Lustrum jaar, een jublileumjaar! Deze commissie is verantwoordelijk voor de lustrumactiviteiten, hierbij kan gedacht worden aan een reis en groot feest!

AAFM

Dit is een gezamenlijke commissie van de verenigingen S.V. Merlijn, Stichting Midas & Studievereniging Oase. Ze zijn verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen/feesten voor alle studenten van de Academie voor Algemeen en Financieel Management,